นพ.ณพัชร ณ ตะกั่วทุ่ง
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2564
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม พ.ศ. 2564
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.54502
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-12:00
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์