นพ.ชยุตม์ เกษมศุข
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ประสาทวิทยา
  • อายุรกรรมประบบประสาทและสมอง
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาท สมอง และการเคลื่อนไหวผิดปกติ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09:00-18:00
อังคาร
09:00-13:00
พุธ
09:00-20:00
พฤหัสบดี
09:00-14:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง