นพ.ชยุตม์ เกษมศุข
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมประสาทวิทยา (General Neurology)
  • เฉพาะทาง สาขากลุ่มโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Parkinson’s disease and abnormal movement)
  • เฉพาะทาง การฝังเครื่องกระตุ้นในสมองส่วนลึก (Deep brain stimulation)
  • เฉพาะทาง การฉีดโบทอกซ์เพื่อการรักษาในกลุ่มโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Botulinum toxin injection)
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
  • วุฒิบัตรประสาทวิทยา, สถาบันประสาทวิทยา, กรมการแพทย์
  • Fellowship in Parkinson disease and related disorder, Juntendo University, Tokyo
  • Fellowship in deep brain stimulation, Juntendo university, Tokyo
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09:00-18:00
อังคาร
09:00-13:00 สัปดาห์ที่ 1 , 09:00-16:00 สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
พุธ
09:00-18:00
พฤหัสบดี
09:00-12:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง