นพ.จุมพจน์ โสอินทร์
แผนกศัลยกรรมระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
การศึกษา :
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542
  • วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์ พ.ศ.2548
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:30-16:00
อังคาร
พุธ
08:30-17:00
พฤหัสบดี
09:00-17:00
ศุกร์
08:30-17:00
เสาร์
09:00-17:00
อาทิตย์
13:00-16:00