ทพ.ธีรวุฒิ ตั้งเสถียร
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านปริทันต์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
13:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์
09:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง