พญ.ธันยพร โพธิ์พุก
แผนกอายุรกรรมโรคไต
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อายุรแพทย์ชำนาญการโรคไต
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2539
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-16:00
อังคาร
08:00-16:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-16:00
ศุกร์
08:00-16:00
เสาร์
08:00-12:00
อาทิตย์