ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทันตกรรมจัดฟัน
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
16:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09:00-12:00 สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง