นพ.ธรธวัช วุฒธนานนท์
Wellness Center, แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร ตับ และ ทางเดินน้ำดี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  • แพทย์ชำนาญการ เวชศาสตร์ชะลอวัย และพัฒนาสุขภาพ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2547
  • อนุมัติบัตร อายุรศาสตร์ พศ. 2552
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ อนุสาขา โรคระบบทางเดินอาหาร พ.ศ. 2554
  • Board certified physician , The American academy of anti-aging medicine, USA
  • International anti-aging fellowship ,The American academy of anti-aging medicine, USA
  • Board diploma in Anti-aging medicine, The world society of anti-aging medicine, EU
  • Fellowship in Anti-Aging, Metabolic and Functional Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
เวลาออกตรวจ
Wellness Center
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-15:00
พุธ
09:00-12:00
พฤหัสบดี
09:00-12:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-19:00
แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร ตับ และ ทางเดินน้ำดี
จันทร์
09:00-21:00
อังคาร
08:00-16:00
พุธ
08:00-12:00
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-19:00