นพ.ธนวัฒน์ โตสุโขวงศ์
แผนกอายุรกรรมโรคไต
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไต
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2536
  • วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2540
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
07:30-15:00
อังคาร
07:30-20:00
พุธ
07:30-15:00
พฤหัสบดี
07:30-15:00
ศุกร์
07:30-17:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00