ทพญ.ธนพร พิศาลชัยยงค์
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทันตกรรมเด็ก
การศึกษา :
  • ปริญญาบัตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
13:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
13:00-19:00
เสาร์
09:00-16:30
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง