นพ.ธนกร ตะรุโณทัย
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการกระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านผ่าตัดส่องกล้องหัวไหล่, ข้อเข่า และการเปลี่ยนข้อหัวไหล่เทียม
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์กีฬา
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2552
  • วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ พ.ศ.2559
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์กีฬา อนุสาขาเวชศาาสตร์กีฬา (TOSSM) พ.ศ.2562
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support , BLS ) พ.ศ.2562
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
บทความที่เกี่ยวข้อง