นพ.ธนกร ตะรุโณทัย
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ผ่าตัดส่องกล้องหัวไหล่ ข้อเข่า และการเปลี่ยนข้อไหล่เทียม
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา เวชศาสตร์กีฬา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2560
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญเวชศาสตร์กีฬา พ.ศ. 2562
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.40535
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
บทความที่เกี่ยวข้อง