นพ.ธงชัย เจนอนันตกุล
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2530
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2536
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
07:00-12:00
อังคาร
07:00-12:00
พุธ
07:00-12:00
พฤหัสบดี
07:00-12:00
ศุกร์
07:00-12:00
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง