พญ.ทิพรัตน์ รังสรรค์ปัญญา
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พศ.2549
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พศ.2555
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
06:30-19:00
อังคาร
06:30-15:30
พุธ
06:30-12:00
พฤหัสบดี
06:30-17:30
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
บทความที่เกี่ยวข้อง