พลอากาศตรี นพ.ทวิช ธุรกิตต์วัณณการ
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2528
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2534
  • ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 (BLS Provider)
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.12687
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-17:00 สัปดาห์ที่ 2,4 12:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3
บทความที่เกี่ยวข้อง