ทพญ.ดวงฤดี จิรปฐมสกุล
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
16:30-19:00
อาทิตย์
13.00-18:00 (สัปดาห์ที่ 5)
บทความที่เกี่ยวข้อง