พญ.ญาณนุช เมตติกานนท์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2526
  • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2532
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-19:00
พุธ
08:00-12:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
09:00-12:00
อาทิตย์
08:00-12:00
งดออกตรวจวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
บทความที่เกี่ยวข้อง