ผศ.นพ.ชินกาจ บุญญสิริกูล
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการกระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมือ และข้อมือ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านผ่าตัดส่องกล้องข้อมือ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2549
  • วุฒิบัติสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2556
  • Clinical Fellowship in Hand and wrist Surgery Humanitas, SanPix, Italy.
  • Clinical Fellowship in Microsurgery, Ekiseikai Hospital, Japan.
  • Fellowship in Corgenital Hand Fifferrence, Keio Uinversity, Japan.
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง