นพ.ชัชเวช ศิริคะรินทร์
ศูนย์หัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2542
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-18:30
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-16:00
อาทิตย์