พญ.ชลชินี ทาบโลกา
ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, แผนกอายุรกรรม, ศูนย์โรคไทรอยด์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการเบาหวาน ต่อมไร้ท่อ เมตะบอลิสม ไทรอยด์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2541
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2547
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
  • การช่วยชีวิตขั้นสูง พ.ศ.2562 Advance Life Support (ALS Provider)
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
จันทร์
12:00-18:00
อังคาร
07:30-16:30
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
12:00-15:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
12:00-18:00
อังคาร
07:30-16:30
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
12:00-15:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
ศูนย์โรคไทรอยด์
จันทร์
12:00-18:00
อังคาร
07:30-16:30
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
12:00-15:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง