ทพญ.จันทนา เสตสุวรรณ
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • ปริญญาบัตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2534
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09:00-16:00
อังคาร
พุธ
09:00-12:00
พฤหัสบดี
09:00-16:00
ศุกร์
13:00-16:00
เสาร์
09:00-16:00
อาทิตย์
09:00-16:00
บทความที่เกี่ยวข้อง