นพ.จตุพล สุวรรณพินิจ
แผนกตรวจสุขภาพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2548
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
  • การช่วยชีวิตขั้นสู้ง พ.ศ.2557 Advance Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-16:00
อังคาร
08:00-16:00
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-16:00
ศุกร์
08:00-16:00
เสาร์
08:00-14:30
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง