พญ.ขวัญชนก แสงทอง
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-16:00
ศุกร์
12:00-20:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์