นพ.กิตติพงศ์ วิรัตนพรกุล
ศูนย์หัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548
  • วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ พ.ศ. 2556
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00