นพ.กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ
ศูนย์หัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2525
  • ใบอนุญาตได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมแล้ว พ.ศ.2536
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
  • การช่วยชีวิตขั้นสูง พ.ศ.2562 Advance Life Support (ALS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
15:00-20:00
อังคาร
15:00-20:00
พุธ
15:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
15:00-20:00
เสาร์
15:00-20:00
อาทิตย์
09:00-15:00