แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

อายุรกรรมประสาทและสมอง

แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง

ประกอบไปด้วยศูนย์การรักษาทางด้านสมองต่างๆ

 • ศูนย์สมอง
 • ศูนย์โรคปวดหลัง-ปวดคอ
 • ศูนย์โรคปวดหัว
 • ศูนย์พากินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • ศูนย์ระบบประสาทและสมอง
 • ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง

 

พร้อมให้การดูแลอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สำหรับการดูแลเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เพื่อการวินิจฉัย ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เพื่อให้ทราบสาเหตุของโรคทางสมอง

 • เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT-128 Slices)  ช่วยตรวจค้นหาโรคได้รวดเร็ว โดยเฉพาะภาวะเลือดคั่งในสมอง เส้นเลือดสมองแตก
 • เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เอ็ม อาร์ ไอ (MRI Scan / MRA Scan)  สำหรับตรวจสมองและ หลอดเลือดของสมองอย่างละเอียด

 

การรักษาโรคทางสมอง

 • การรักษาด้วยการใช้ยา
 • การรักษาโดยวิธีการทางกายภาพบำบัด
 • การรักษาโดยการใช้อุปกรณ์ช่วยเสริม
 • การนวดแบบอายุรเวท
 • การรักษาด้วยวิธีการฝังเข็ม
 • การฉีดยาเข้าบริเวณประสาทและไขสันหลัง หรือ ข้อต่อกระดูก
 • การรักษาโดยใช้คลื่นวิทยุ ที่เรียกว่า นิวคลีโอพลาสตี้ (Nucleoplasty)
 • การรักษาด้วยการผ่าตัด และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (MIS : Minimally Invasive Surgery)
แพทย์ประจำศูนย์