แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร ตับ และ ทางเดินน้ำดี
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ   (GASTRO – INTESTINAL & LIVER CENTER)

แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร ตับ และ ทางเดินน้ำดี  (GASTRO – INTESTINAL & LIVER CENTER)

แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร ตับ และ ทางเดินน้ำดี (GASTRO – INTESTINAL & LIVER CENTER) หรือ ศูนย์โรคปวดท้อง (Abdominal Pain Center) พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ  และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อย และส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก อึดอัดแน่นท้อง พบเป็นได้ทั้งโรคที่ไม่ร้ายแรง และโรคที่ร้ายแรง หากไม่ได้ทำการรักษา อย่างถูกต้องและเหมาะสม อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ  มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งตับ เป็นต้น

 

เทคโนโลยีของการตรวจและรักษา ประกอบด้วย

 • ส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ( Gastroscopy)
 • ส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย (Flexible Sigmoidoscopy)
 • ส่องกล้องตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่(Colonoscopy)
 • การตรวจสวนแป้งลำไส้ใหญ่ (Double Contrast Barium Enema)
 • ลำไส้เล็กด้วยกล้องแคปซูล (Endoscopy Capsule)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยภาพเหมือนจริง (Computed Tomography Colonoscopy)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อน แบบ 24 ชั่วโมง (24-Hr pH Monitoring)
 • ส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography : E.R.C.P)
 • ตรวจภาวะตับแข็ง หรือไขมันพอกตับ ด้วย ไฟโบรสแกน (Fibroscan) เหมาะสำหรับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เป็นการตรวจที่คลื่นเสียงสะท้อน คล้ายการทำอัลตราซาวด์ ไม่เจ็บ และใช้เวลาตรวจ ประมาณ 5 นาที ทราบผลทันทีหลังการตรวจ

แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร ตับ และ ทางเดินน้ำดี

ประกอบไปด้วยศูนย์รักษาเฉพาะทาง ครบวงจร โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล

 • ศูนย์โรคตับ
 • ศูนย์โรคทางเดินน้ำดี
 • ศูนย์ส่องกล้องหลอดอาหาร และ กระเพาะอาหาร
 • ศูนย์ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
 • ศูนย์โรคปวดท้อง
แพทย์ประจำศูนย์