‘โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา’ ตอกย้ำความใส่ใจช่วงโควิด-19 แยกพื้นที่ปลอดเชื้อ สร้างความมั่นใจคนไข้ทั่วไป

21 เม.ย. 2563 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

         โรงพยาบาลสินแพทย์ ห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 แนะนำผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง นำร่องเปิดตัวบริการใหม่ที่รพ.สินแพทย์ รามอินทรา เปิดตัวบริการใหม่ที่เกิดจากความใส่ใจต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลทุกคน ทั้งคลินิกพิเศษตรวจหวัดและบริการตรวจโควิด-19 แบบไดรฟ์ธรู ซึ่งเปิดอาคารใหม่สำหรับคลินิกดังกล่าวโดยเฉพาะ รวมถึงเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและความสะอาด ลดโอกาสติดเชื้อ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มาใช้บริการ เริ่มนำร่องให้บริการที่โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป‘โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา’ ตอกย้ำความใส่ใจช่วงโควิด-19

แยกพื้นที่ปลอดเชื้อ สร้างความมั่นใจคนไข้ทั่วไป

แพทย์เตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องรับการรักษาต่อเนื่อง พร้อมแนะนำเคล็ดลับสุขภาพ

          โรงพยาบาลสินแพทย์ ห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 แนะนำผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง นำร่องเปิดตัวบริการใหม่ที่รพ.สินแพทย์ รามอินทรา เปิดตัวบริการใหม่ที่เกิดจากความใส่ใจต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลทุกคน ทั้งคลินิกพิเศษตรวจหวัดและบริการตรวจโควิด-19 แบบไดรฟ์ธรู ซึ่งเปิดอาคารใหม่สำหรับคลินิกดังกล่าวโดยเฉพาะ รวมถึงเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและความสะอาด ลดโอกาสติดเชื้อ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มาใช้บริการ เริ่มนำร่องให้บริการที่โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายแพทย์พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย ผู้อำนวยการสายแพทย์และกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสินแพทย์ กล่าวถึงความเสี่ยงและคำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัว ว่า “ในสถานการณ์โควิด-19 ที่สร้างความกลัวและตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนส่วนใหญ่ ทำให้คนไข้หลายคนเลือกที่จะไม่เข้ารับการรักษาและติดตามโรคประจำตัวเดิมที่เป็นอยู่แล้วหรือโรคใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น เพียงเพราะกลัวว่าโรงพยาบาลจะเป็นจุดแพร่กระจายเชื้อ แต่กลับมองข้ามผลเสียที่จะตามมาหากไม่ได้เข้ารับการรักษา ผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคประจำตัว ควรจะต้องได้การรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากแต่ละโรคจะอันตรายต่อร่างกายแล้ว ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต มีโอกาสติดโรคโควิด-19 ได้ง่ายกว่าและมีอาการรุนแรงกว่าคนปกติ อาทิ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่น้ำตาลในเลือดสูงควบคุมไม่ดี ถ้าได้รับเชื้อโควิด-19 จะมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าคนปกติหลายเท่า ส่วนโรคหัวใจ ความดัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นโรคที่ต้องมารับการรักษาตามนัดเป็นประจำ เพราะถ้าไม่รักษา อัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มคนไทย ซึ่งสูงกว่าเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เสียอีก
“ตั้งแต่ช่วงเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมที่ผ่านมา สถิติการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง รวมถึงผู้ป่วยโรคทั่วไปลดลง โรงพยาบาลสินแพทย์กังวลและเป็นห่วงในอาการของผู้ป่วย และเข้าใจในความกังวลดังกล่าว จึงมีมาตรการแยกพื้นที่ปลอดเชื้อไว้อย่างชัดเจน ลดโอกาสการสัมผัสเชื้อให้น้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมาโรงพยาบาลได้อย่างสบายใจและรับการรักษาได้ตามปกติ”

          มาตรการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา แบ่งโซนในโรงพยาบาลเป็น 2 ส่วนคือ Influenza-like Zoning คือโซนที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อหวัด และ Clean Zoning คือโซนที่ดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่ไม่มีอาการหวัดหรือผู้มาตรวจเช็คสุขภาพ โดยได้จัดพื้นที่ดังกล่าวในโรงพยาบาลทั้งส่วนคนไข้ผู้ใหญ่และโรงพยาบาลเด็ก สำหรับคลินิกผู้ใหญ่ได้แยกอาคารสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ห่างออกมาจากอาคารหลักของโรงพยาบาลประมาณ 200 เมตร เป็นคลินิกพิเศษตรวจหวัดแบบ Drive-thru Clinic ในอาคารนี้ให้บริการเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจแบบ One-stop Service และสามารถตรวจตรวจโควิด-19 แบบไดรฟ์ธรู (Drive-thru) ซึ่งในทุกอาคารที่เปิดใหม่จะมีพื้นที่จอดรถแยกชัดเจนแต่ละอาคาร เพื่อแยกพื้นที่ปลอดเชื้อได้อย่างทั่วถึง ผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยโรคที่ไม่ติดเชื้อสามารถเดินทางมาที่โรงพยาบาลได้อย่างสบายใจ

นพ.พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัยนอกจากนี้ นายแพทย์พิสุทธิ์ ยังได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องมาโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19 ช่วงนี้ คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อลดโอกาสรับ-แพร่เชื้อ เมื่อมาโรงพยาบาลให้มีผู้ติดตามน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และเมื่ออยู่บ้านขอให้ออกกำลังกายให้เหมาะสม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวมถึงถ้าเป็นไปได้ ให้ออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงเช้า เพื่อสร้างวิตามิน D จากแสงแดด ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงขึ้น ลดโอกาสการเจ็บป่วยได้ และถึงแม้ว่าโรคระบาดครั้งนี้จะบรรเทาลงแล้ว แพทย์ก็ยังแนะนำให้ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องให้เป็นกิจวัตร ทั้งการเว้นระยะห่าง การดูแลตัวเองเมื่อมีอาการไอ-จาม รวมถึงการดูแลสุขภาพด้วย
นพ.พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย
สำหรับโรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการรักษาในทุกสาขา ดำเนินการมาแล้วกว่า 28 ปี ภายใต้แนวคิด “เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ” โรงพยาบาลสินแพทย์จึงมีความตั้งใจที่จะดูแลรักษาคนไข้ให้มากกว่าการรักษาโรค คือการดูแลรักษาใจของคนไข้ด้วย ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในกลุ่มสินแพทย์ทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา และโรงพยาบาลเสรีรักษ์ สำหรับบริการคลินิกพิเศษและมาตรการแบ่งพื้นที่ปลอดเชื้อ จะเริ่มนำร่องที่โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา และ โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา ในช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป และจะดำเนินการมาตรการเหล่านี้ที่ทุกสาขาในอนาคต โรงพยาบาลในกลุ่มสินแพทย์ทุกแห่ง ขอยืนยันที่จะรักษาทุกอาการป่วยของทุกคน พร้อมดูแลทั้งสุขภาพกาย-ใจและยืนหยัดอยู่เคียงข้างก้าวผ่านสถานการณ์นี้ด้วยความใส่ใจที่สินแพทย์ยึดมั่นเสมอมา
ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโรงพยาบาลในกลุ่มสินแพทย์ได้ทุกสาขา หรือติดต่อที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา เลขที่ 9/99 ถ.รามอินทรา 52 กม.9 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร, เว็บไซต์ www.synphaet.co.th, เฟสบุ๊คแฟนเพจ facebook.com/synphaet.hospital, ไลน์ @synphaetline หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-793-5000

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ