หุ่นยนต์จัดยา (Robotic Medicine)

24 ก.ค. 2563 | เขียนโดย แผนกเภสัชกร โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

การจัดยาให้กับผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์นี้ จะเป็นระบบที่เรียกว่า ยูนิตโด้ส (unit dose) ซึ่งจะบรรจุลงเป็นซองที่ปิดผนึกพร้อมให้ผู้ป่วยรับประทานเป็นมื้อๆ และทุกซองจะมีการระบุวันที่รับประทาน เวลา ชื่อผู้ป่วย ห้องผู้ป่วย รายการยาและจำนวนไว้อย่างชัดเจน  พยาบาลสามารถทวนซ้ำได้  ก่อนให้ยาแก่ผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาถูกชนิด ถูกคน ถูกขนาด ถูกเวลา ตามหลักของการดูแลและให้ยาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ได้ใช้ หุ่นยนต์จัดยา  (Robotic Medicine) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งจัดการบริหารการให้ยากับผู้ป่วยใน เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดจากการให้ยา มาเป็นเวลาหลายปี

หุ่นยนต์จัดยา Robotic medicine

หุ่นยนต์จัดยา Robotic medicine

 

หุ่นยนต์นี้ เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ได้มาตรฐานสามารถจัดเรียงยาไว้ภายในได้มากกว่า 400 ชนิดต่อครั้ง นอกจากนี้ยังมีช่องทางพิเศษสำหรับเติมยา ที่อาจถูกทำร้าย หรือ มีความไวต่อความชื้น และ แสง ซึ่งในกรณีของการเตรียมยาประเภทนี้ เภสัชกรจะมีการเตรียม และบรรจุยาลงในทางพิเศษนี้ และยาที่ได้รับออกมาจากหุ่นยนต์ หรือ เครื่องจะบรรจุลงในซองที่ปิดผนึกเรียบร้อย  พร้อมที่จะให้ผู้ป่วยได้รับประทาน เป็นมื้อๆ เพื่อคงประสิทธิภาพของยา และส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการรักษาผู้ป่วย

 

ในช่องเก็บและจัดเรียงยาภายในหุ่นยนต์แต่ละช่อง จะมีวัตถุที่ควบคุมความชื้นไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้น ไปทำให้ตัวยาเสื่อมประสิทธิภาพ ซึ่งดีกว่าการจัดเก็บ ด้วยซอง หรือ เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง จากภายนอกแบบเดิมๆ

 

หุ่นยนต์จัดยา นี้นอกจากควบคุมการทำงานโดยเภสัชกร  ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการบันทึกประวัติการรักษา ประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยแต่ละคน  และมีระบบการเตือน เมื่อมีการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้  จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังการให้ยาที่ผู้ป่วยแพ้ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

การจัดยาให้กับผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์นี้ จะเป็นระบบที่เรียกว่า ยูนิตโด้ส (unit dose) ซึ่งจะบรรจุลงเป็นซองที่ปิดผนึกพร้อมให้ผู้ป่วยรับประทานเป็นมื้อๆ และทุกซองจะมีการระบุวันที่รับประทาน เวลา ชื่อผู้ป่วย ห้องผู้ป่วย รายการยาและจำนวนไว้อย่างชัดเจน  พยาบาลสามารถทวนซ้ำได้  ก่อนให้ยาแก่ผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาถูกชนิด ถูกคน ถูกขนาด ถูกเวลา ตามหลักของการดูแลและให้ยาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

ยูนิตโด้ส (unit dose)

ยูนิตโด้ส (unit dose)

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ