“วิ่งเพื่อสร้าง” KMITL GO RUN

8 ม.ค. 2564 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

“วิ่งเพื่อสร้าง” KMITL GO RUN เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาด้วยโรงพยาบาลสินแพทย์ โดย นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมสนับสนุนและมอบเงินสบทบทุน 100,000 บาท เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital) ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของไทย เพื่อสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ สร้างศูนย์รวมนวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์ ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้หลากสาขา เพื่อผู้สูงอายุ คนพิการ รองรับวิกฤตสุขภาพ โรคระบาด หลังพบข้อจำกัดด้านการขาดโอกาสเข้าถึง ขาดแคลนนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมถึงการลดการพึ่งพิงต่างชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ถนนฉลองกรุง กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ยังได้ส่งทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลให้กับนักวิ่งที่มีจิตศรัทธาภายในงาน “วิ่งเพื่อสร้าง” KMITL GO RUN เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาด้วย

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ