โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 โรค
ราคา
1,100 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Work Permit
ราคา
1,500 ฿
แพคเกจผ่าตัด และส่องกล้อง
แพคเกจผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์ และต่อมทอนซิล
ราคา
87,000 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 โรค
ราคา
1,100 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Work Permit
ราคา
1,500 ฿
แพคเกจผ่าตัด และส่องกล้อง
แพคเกจผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์ และต่อมทอนซิล
ราคา
87,000 ฿