โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพคเกจคลอดบุตร
แพคเกจคลอด (แบบผ่าตัดคลอด)
ราคา
45,000 ฿
แพคเกจคลอดบุตร
แพคเกจคลอด (แบบปกติ)
ราคา
33,000 ฿
แพคเกจฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์-A
ราคา
23,000 ฿
แพคเกจฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์-B
ราคา
17,900 ฿
แพคเกจคลอดบุตร
แพคเกจคลอด (แบบผ่าตัดคลอด)
ราคา
45,000 ฿
แพคเกจคลอดบุตร
แพคเกจคลอด (แบบปกติ)
ราคา
33,000 ฿
แพคเกจฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์-A
ราคา
23,000 ฿
แพคเกจฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์-B
ราคา
17,900 ฿