โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมตรวจค้นหามะเร็ง
โปรแกรมตรวจค้นหามะเร็งเต้านม (Mammogram)
ราคา
2,000 ฿
แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจสุขภาพตาทั่วไป
ราคา
800 ฿
แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจจอประสาทตา
ราคา
2,000 ฿
แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจคัดกรองภาวะต้อหิน
ราคา
2,000 ฿
โปรแกรมตรวจค้นหามะเร็ง
โปรแกรมตรวจค้นหามะเร็งเต้านม (Mammogram)
ราคา
2,000 ฿
แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจสุขภาพตาทั่วไป
ราคา
800 ฿
แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจจอประสาทตา
ราคา
2,000 ฿
แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจคัดกรองภาวะต้อหิน
ราคา
2,000 ฿