แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Liquid Prep

ระยะเวลา : 28 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Liquid Prep

  • ตรวจโดยสูตินรีแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี ลิควิด เพร็พ (Liquid Prep)
  • เป็นวิธีการตรวจที่มีการใช้น้ำยา หรือ สารเคมีมาช่วยในการขจัดเซลล์หรือ เนื้อเยื่ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งออกไปก่อน ช่วยให้สามารถค้นหาเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นกว่าวิธีดั้งเดิม

ราคา   1,500   บาท


*หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ระยะการซื้อและใช้ ตั้งแต่วันที่ 28  สิงหาคม 2566 – 31  กรกฎาคม 2567
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE