รู้เท่าทัน….มะเร็งเต้านม คลำก่อนรักษาได้

22 เม.ย. 2565 | เขียนโดย

เป็นมะเร็งที่เกิดในต่อมน้ำนม หรือท่อของต่อมน้ำนมพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย แต่อุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมผู้ชายมีต่ำกว่าในผู้หญิงมาก มะเร็งเต้านมพบได้เป็นอันดับ 1ของสตรีในเมือง ถ้าเป็นสถิติของทั่วประเทศแล้ว ยังพบมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ 1 ของสตรีมะเร็งเต้านม  (breast cancer)

-เป็นมะเร็งที่เกิดในต่อมน้ำนม หรือท่อของต่อมน้ำนมพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย แต่อุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมผู้ชายมีต่ำกว่าในผู้หญิงมาก

– มะเร็งเต้านมพบได้เป็นอันดับ 1ของสตรีในเมือง ถ้าเป็นสถิติของทั่วประเทศแล้ว ยังพบมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ 1 ของสตรี

สาเหตุ ของการเกิดมะเร็งเต้านม คืออะไร

-ปกติเซลล์ของต่อมน้ำนมและท่อน้ำนมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีบางเซลล์ตายไปและมีการสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทน  บ้างครั้งเซลล์ที่สร้างขึ้น ใหม่อาจมีลักษณะทางพันธุกรรม (ยีนส์) ที่กลายพันธุ์ไป แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์ที่กลายพันธุ์มีความรุนแรงมากหรือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง เซลล์ที่กลายพันธุ์นั้นก็จะเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นก้อนมะเร็งต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนมได้

-ผู้ป่วยบางรายมียีนส์ที่ก่อมะเร็งอยู่ในร่างกายมาแต่กำเนิด โดยอาจถ่ายทอดมากจากมารดาที่เป็นมะเร็งเต้านม เมื่อถึงเวลาหนึ่ง ยีนส์ชนิดนี้เริ่มทำงาน ก็จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งเต้านมเช่นกัน

สิ่งที่ทำให้แพทย์ประเมินว่าผู้ป่วยมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม

  • จากประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมของญาติสายตรง
  • จากการตรวจเต้านมพบก้อนในลักษณะดังกล่าวข้างต้น และอาจพบต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โตได้ด้วย
  • การทำเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) พบ เงาทึบแสงที่มีขอบเขตไม่เรียบ และอาจมีหินปูนเกาะลักษณะเป็นฝอยๆ และอยู่เป็นกลุ่มๆ
  • การทำอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) ของเต้านมพบก้อนที่มีเนื้อไม่สม่ำเสมอและขอบเขตไม่ชัดเจน

 

 ทำอย่างไรเมื่อตรวจพบ

เบิ้องต้นเมื่อทำการตรวจพบก้อนเนื้อที่เต้านมและสงสัยว่าเป็นมะเร็งแพทย์ จะต้องยืนยันด้วยการได้ชิ้นเนื้อมาตรวจ สามารถทำได้ 2 วิธี

1.การใช้เข็มขนาดเล็กเจาะดูดเนื้อจากก้อนเนื้อมาทำการตรวจ

2.การผ่าตัดก้อนเนื้อทั้งหมดมาตรวจโดยวิธีแซ่แข็ง ถ้าพิสูจน์ว่าเป็นมะเร็ง แพทย์ก็จะสามาผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งได้เลย

 

การตรวจพบมะเร็งตั้งแต่แรก

ถึงแม้ว่ามะเร็งเต้านมจะเป็นโรคที่ร้ายแรง แต่อย่างไรก็ตามถ้าผู้ป่วยตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ผลการรักษาก็ดีค่อนข้างดี ดังนั้นสตรีทุกท่านควรมีความรู้ในการตรวจหามะเร็ง ได้ดังนี้

1.การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ควรทำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2.การตรวจเต้านมโดยแพทย์

3.การตรวจเอกซ์เรย์เต้านม (Mammogram)

4.การตรวจเต้านมด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound)

 

รู้เท่าทัน….มะเร็งเต้านม คลำก่อนรักษาได้

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ