เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.วันชัย ด่านวชิรา
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเต้านม
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านทรวงอก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-20:00
08:00-11:00
08:00-17:00
12:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พุฒิพงศ์ เลื่อมประภัศร์
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเต้านม
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านทรวงอก
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-16:00
08:00-16:00
14:30-20:00
13:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วุฒิกร เสือสะอาด
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านช่องท้องและลำไส้
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
08:00-20:00
08:00-12:00
08.00-17.00
08:00-16:00
12.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไชยรัตน์ พิพิธวรรณ
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเต้านม มะเร็งเต้านม
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านช่องท้องและลำไส้
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-12:00
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-16:00
08:00-12:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สุมิต วงศ์เกียรติขจร
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมะเร็งเต้านม ไทยรอยด์ และ ผ่าตัดด้วยกล้องโทรทัศน์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00
08:00-20:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรพงษ์ ศานติธรรม
 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านลำไส่ใหญ่และทวารหนัก (ริดสีดวงทวารหนัก)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
18.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ชัชชัย เต็มยอด
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการทรวงอก ปอด และหัวใจ
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดส่องกล้องช่องทรวงอก แผลเล็ก (MIS)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ชัยวัฒน์ คุณานุสนธิ์
 • ศัลยศาสตร์
 • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-19:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เอกภักดิ์ ศรีอัษฎาพร
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้าน ตับ ตับอ่อนทางเดินน้ำดี
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดส่องกล้องรักษานิ่ว ท่อน้ำดี
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รณชัย บุพพันเหรัญ
 • ศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ภัทราภรณ์ เพชรโพธิ์ศรี
 • ศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.จันทร์ศุจี ว่าขานฤทธี
 • ศัลยศาสตร์
 • กุมารศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธัชวิชญ์ อุราสุข
 • ศัลยศาสตร์
 • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
 • Vascular Intervention
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.นรพร ฉายอรุณ
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านตับและทางเดินน้ำดี
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-12.00

*หมายเหตุ : น.พ.ธัชวิชญ์ อุราสุข : วันอังคารเข้าเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 และ 3 วันพฤหัสเข้าเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4