รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์
1,500 บาท
ราคารวม
1,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย