เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.วศิน เอาแสงดีกุล
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญผ่าตัดผ่านกล้องจุลทัศน์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:30-16:30
08:30-16:30
08:30-10:30
08:30-16:30
08:30-14:00
19:00-14:00
08:30-12:30
ดูเพิ่มเติม
นพ.จุมพจน์ โสอินทร์
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.30-16.00
08.30-17.00
09.00-17.00
08.30-17.00
09.00-17.00
13:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-21:00
17:00-21:00
17:00-21:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์
 • วิสัญญีแพทย์, อนุสาขาระงับปวด
 • วิสัญญีแพทย์ชำนาญการด้านระงับปวด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-20.00
17.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พล อนันตวราศิลป์
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
 • ศัลแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาทและไขสันหลัง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13:00-17:00
13:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อภินันท์ แก้วประดิษฐ์
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและไขสันหลัง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-21:00
17:00-21:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.จักรี ธัญยนพพร
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและไขสันหลัง ชำนาญการรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-21:00
17:00-21:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กลินท์ พนมมาศ
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-21:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-14.00