เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรมพลาสติก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13:00-15:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธนยศ สูยะโพธ
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
10:00-12:00