MIS-C ภาวะอักเสบหลายระบบในเด็ก หลังหายป่วยโควิด-19

>8 ต.ค. 2564 | เขียนโดย ศูนย์ระบบทางเดินหายใจในเด็ก โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children  หรือ กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบในเด็ก ซึ่งเป็นภาวะที่มีการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในร่างกายพร้อมๆ กัน มักพบมีอาการหลังหายจากโควิดแล้วประมาณ 2-4 สัปดาห์ โดยเฉพาะอาการในระบบ หัวใจ ปอด ตับ ไต สมอง ผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ หรือ ระบบทางเดินอาหารซึ่งมีความสัมพันธ์กับโควิดMIS-C ย่อมาจาก Multisystem Inflammatory Syndrome in Children  หรือ กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบในเด็ก ซึ่งเป็นภาวะที่มีการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในร่างกายพร้อมๆ กัน มักพบมีอาการหลังหายจากโควิดแล้วประมาณ 2-4 สัปดาห์ โดยเฉพาะอาการในระบบ หัวใจ ปอด ตับ ไต สมอง ผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ หรือ ระบบทางเดินอาหารซึ่งมีความสัมพันธ์กับโควิด

 

ภาวะนี้หากมีอาการรุนแรงและไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงที อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้นชีวิตได้ โดยอาการส่วนใหญ่ จะมีไข้สูงมากกว่า 38 องศาเซลเซียส เกิน 1 วัน ซึ่งมีอาการคล้ายกับโรคคาวาซากิ(Kawasaki Disease) ซึ่งเกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ แต่มีความแตกต่างกัน คือ ภาวะ MIS-C มักพบในเด็กโต ส่วนโรคคาวาซากิจะพบในเด็กเล็กเป็นส่วนใหญ่ จากผลการศึกษาพบว่าภาวะ MIS-C เกิดจากการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อโควิด และทำให้เกิด MIS-C ตามมาจึงจำเป็นต้องเฝ้าสังเกตอาการอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อป้องกันอาการรุนแรงที่อาจตามได้

 

อาการ MIS-C

  • มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส นานเกิน 1 วัน
  • ผื่น ตาแดง ปากหรือลิ้นแดง มือเท้าแดง และพบมีอาการต่อมน้ำเหลืองโตทีคอคล้ายกับโรคคาวาซากิ
  • ถ่ายเหลว ปวดท้อง อาเจียน
  • หากมีอาการรุนแรงผู้ป่วยอาจมีภาวะช็อกและเสียชีวิตได้

 

สำหรับผู้ปกครองหากบุตรหลานของท่านเคยติดเชื้อโควิด หลังจากรักษาหายแล้วหากพบมีอาการ ไข้สูง ร่วมกับอาการผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ปวดท้อง อาเจียน แน่นหน้าอก มีผื่น ปวดศีรษะ ตาแดง ลิ้นแดง หรืออาการผิดปกติอื่นๆ ควรพบเด็กไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยพร้อมแจ้งประวัติว่าเคยติดเชื้อโควิด เพื่อแพทย์จะได้วินิจฉัยและวางแผนติดตามอาการและให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

SHARE