เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจและปอด
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
ผศ.นพ.พุทธพงศ์ นิภัสตรา
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00
08:00-12:00
08:00-20:00
08.00-17.00
09.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วิภาส ศุกรโสจิ
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08:00-16:00
08:00-17:00
08:00-12:00
08:00-17:00
08:00-12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ณัฐกฤษฏ์ พิมุกต์วัชรกุล
 • อายุรศาสตร์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-16:00
07:00-16:00
12:00-16:00
09:00-20:00
07:00-12:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เดชพนต์ โลหะนะ
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
19:00-21:00
19:00-21:00
10:30-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.เบญจมาศ ปิยะอิศรากุล
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
18:00-21:00
18:00-21:00
18:00-21:00