ไอ.ซี.ยู.เด็ก รพ.เด็กสินแพทย์

4 มี.ค. 2563 | เขียนโดย รพ. เด็กแสนแพทย์ รามอินทรา

โดยเฉพาะเด็กที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบ ไข้สูง ซึม ไม่รู้สึกตัว  เพิ่มเติม ศักยภาพและความพร้อม สำหรับรับมือกับโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก ซึ่งสร้างปัญหาให้กับทั้งตัวเด็กที่ป่วยตลอดถึงคุณพ่อ คุณแม่และผู้ปกครองที่ต้องเฝ้าดูแลด้วยความห่วงใยบุตรหลานซึ่งจะเกิดอาการและอาการแสดงตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปถึงรุนแรงถึงขั้นเสี่ยงต่อการเสียชีวิต  เด็กเล็กเป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสได้รับผลจากโรคระบบทางเดินหายใจบ่อยจากทั้งการติดเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ และโรค RSV ซึ่งจะแสดงอาการเล็กน้อยตั้งแต่อาการไข้หวัดธรรมดาทั่วไปจนถึงอาการเริ่มรุนแรงขึ้นก็อาจลามไปที่หลอดลม หลอดลมฝอย และปอด ทำให้มีอาการไข้สูง ไอเสมหะเหนียวข้น หรือในบางรายที่รุนแรง หายใจมีเสียงหายใจวี้ดๆ หลอดลมตีบ หรือเกิดอาการหอบ หายใจเร็ว คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตอาการหอบหรือหายใจเร็วผิดปกติ ได้จากตัวซี่โครงหรือกระบังลมจะเคลื่อนตัวเร็วมากกว่าปกติ หน้าอกบุ๋ม

 

ในส่วนของ ICU เด็ก รพ.เด็กสินแพทย์ จะได้รับการเฝ้าดูแลโดย กุมารแพทย์ ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก โดยมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด

 

กลุ่มอาการของเด็กป่วย อาการหนัก ที่ต้องสังเกตอาการ อยู่ในห้องไอ.ซี.ยู. ประกอบด้วย

• กลุ่มเด็กที่มีสัญญาณชีพผิดปกติ หรือเด็กที่มีภาวะอาการจำเป็นต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด
• กลุ่มผู้ป่วยเด็กมีภาวะผิดปกติทางระบบประสาท เช่น ภาวะไข้ชัก ซึม หมดสติไม่รู้สึกตัว
• กลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวต้องเฝ้าติดตามอาการในห้องไอ.ซี.ยู
• กลุ่มที่มีภาวะด้านระบบหลอดเลือดและหัวใจ เช่น เด็กที่มีหัวใจเต้นผิดปกติ หรือเด็กที่มีภาวะช็อก

 

โดยมี ทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญทางด้านระบบทางเดินหายใจและวิกฤติในเด็กโดยเฉพาะคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

 

มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น

• เทคโนโลยี Humidified High-Flow Nasal Cannula (HHFNC) Oxygen Therapy หรือ Airvo-2 ที่จะช่วยลดภาวะหายใจเร็ว และหายใจล้มเหลวเฉียบพลันในเด็ก
• เทคโนโลยี Ultrasonic cardiac output monitoring (uscom) ที่จะช่วยประเมินภาวะอาการช็อกในเด็ก หรือในผู้ป่วยเด็กที่เป็นไข้เลือดออก เทคโนโลยีนี้ยังสามารถช่วยประเมินการปรับสารน้ำเกลื่อ ช่วงระยะวิกฤตของโรคไข้เลือดออกได้
• เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น เครื่องติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และคลื่นไฟฟ้าสมอง
• ในรายที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจทาง รพ.เด็กสินแพทย์ ก็มีเครื่องช่วยหายใจที่ทันสมัยตามความเหมาะสมของผู้ป่วยเด็กแต่ละราย

 

 

“โรคระบบทางเดินหายใจในเด็กเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยสังเกตอาการด้วยการดูการหายใจของลูกน้อย ถ้าพบว่ามีการหายใจเร็วกว่าปกติ ปีกจมูกบาน หรืออกบุ๋มมากขึ้นกว่าปกติ ร่วมกับอาการมีไข้สูง ควรนำตัวลูกน้อยส่ง รพ.ในทันที เพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด”

 

 

หากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาแพทย์ หรือนัดแพทย์
>>แผนกเด็กป่วยอาการหนัก<<คลิก
>>แผนกกุมารเวชศาสตร์ ชำนาญการโรคระบบการหายใจ<<คลิก

 

 

สามารถดูราคาห้องพัก
>>ไอ.ซี.ยู.เด็ก รพ.เด็กสินแพทย์<<คลิก

SHARE