โรคลมชักในเด็ก

1 มิ.ย. 2563 | เขียนโดย พญ.ชญานิศ ไตรโสรัส แพทย์ชำนาญการโรคระบบประสาทในเด็ก

เมื่อไรจึงจะเรียกว่าเป็นโรคลมชัก?

มีอาการชักเกิดขึ้นซ้ำตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้น คือ ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ไม่สบายหรือมีไข้ อาการชักที่เกิดขึ้น อาจส่งผลต่อระดับความรู้สึกตัวร่วมด้วย

 

โรคลมชักในเด็กเกิดจากสาเหตุใด เหมือนกับสาเหตุโรคลมชักในผู้ใหญ่หรือไม่?

โรคลมชักในเด็กและผู้ใหญ่จะแตกต่างกันที่สาเหตุของโรค โดยโรคลมชักในผู้ใหญ่มักมีสาเหตุมาจากพยาธิสภาพในสมอง หรือมีความผิดปกติของสมอง เช่น สมองขาดเลือด เนื้องอกในสมอง ในขณะที่มากกว่า 70% ของเด็กโรคลมชักมักไม่ปรากฎสาเหตุ มีเพียง 30% ที่หาสาเหตุของโรคลมชักในเด็กได้

 

อาการของโรคลมชักในเด็กเป็นอย่างไร มีแบบใดบ้าง?

ลักษณะของการชักมีได้ 2 แบบ

  •  แบบที่1 ชักเกิดทั้งตัว เช่น เกร็งทั้งตัว กระตุกทั้งตัว ชักแบบนี้เด็กมักไม่รู้สึกตัว
  •  แบบที่2 ชักเฉพาะที่ เกิดด้านใดด้านหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เด็กอาจรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้

ซึ่งอาการชักในโรคลมชักนั้นเกิดจากสมองปลดปล่อยคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกติออกมา

 

เราจะมีวิธีการดูแลเบื้องต้นขณะเด็กชักอย่างไร?

  • จับให้เด็กนอนตะแคง ศีรษะต่ำ เพื่อไม่ให้สำลัก
  • คลายเสื้อผ้าที่รัดแน่นออกจากตัวเด็ก
  • ถ้ามีไข้ ให้เช็ดตัวลดไข้ด้วย
  • ห้ามใช้วัสดุใดๆใส่เข้าไปในปาก เพราะจะไปอุดตันทางเดินหายใจได้
  • ถ้าสามารถบันทึก VDO ได้ แนะนำให้บันทึกลักษณะอาการชักไว้ เพื่อให้แพทย์ดูลักษณะการชัก
  • รีบนำเด็กส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

 วิธีการรักษาโรคลมชักในเด็ก มีวิธีใดบ้าง?

การใช้ยากันชักเป็นวิธีหลักในการรักษาโรคลมชัก ในปัจจุบันมียากันชักหลายชนิด การจะเลือกใช้ตัวใดขึ้นกับหลายปัจจัยเช่น ประสิทธิภาพของยา อายุ ผลข้างเคียง และราคา ซึ่งการกินยากันชัก นั้นต้องกินต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ไม่ควรหยุดยาเอง ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อยากันชักหลายชนิด อาจพิจารณารักษาด้วยวิธีอื่นร่วม เช่น

อาหารคีโตน(ketogenic diet), การผ่าตัด ซึ่งแพทย์จะให้คำแนะนำอย่างละเอียดก่อนทำการรักษา

SHARE