การดูแลผู้ป่วยเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

7 มี.ค. 2563 | เขียนโดย รพ. เด็กสินแพทย์

การสังเกตอาการเยื่อบุตาอักเสบ จากเชื้อแบคทีเรีย

 • ตาแดง
 • เคืองตา
 • ขึ้ตามาก
 • เป็นหนอง

 

วิธีการดูแลเด็กที่เยื่อบุตาอักเสบ

 • หากมีขี้ตาบริเวณเปลือกตา ให้ใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกอุ่นๆ หรือ น้ำเกลือ 0.9 เปอร์เซนต์ เช็ดทำความสะอาดบริเวณเปลือกตา
 • ถ้ายังคงมีขี้ตา เคืองตา อาการไม่ดีขึ้น ให้รีบมาพบจักษุแพทย์

 

การสังเกตอาการเยื่อบุตาอักเสบ จากเชื้อไวรัส

 • ตาแดง
 • เคืองตา
 • มีน้ำตาไหล
 • ต่อมน้ำเหลืองหน้าหูโต
 • อาจมีอาการตาบวม หรือปวดตาเล็กน้อย
 • เยื่อบุตาบวม หรือเลือดออกใต้เยื่อบุตา ตามัว
 • อาการเยื่อบุตาติดเชื้อ อาจหายได้เองภายใน 2-3 วันหรือ ไม่เกิน 1 สัปดาห์

 

วิธีการดูแลเด็กที่เยื่อบุตาอักเสบ

 • หากมีขี้ตาบริเวณเปลือกตา ให้ใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกอุ่นๆ หรือ น้ำเกลือ 0.9 เปอร์เซนต์ เช็ดทำความสะอาดบริเวณเปลือกตา
 • ถ้ายังคงมีขี้ตา เคืองตา อาการไม่ดีขึ้น ให้รีบมาพบจักษุแพทย์

 

พบแพทย์เฉพาะทาง แผนกตา ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ (คลิก link เพื่อนัดพบแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

SHARE