เวลาออกตรวจ
แผนกตา
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ
  • จักษุแพทย์
  • ชำนาญการโรคตาเขในเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
ดูเพิ่มเติม
นพ.วิทวัส ทรัพย์ธนากร
  • จักษุวิทยาเด็ก
  • จักษุแพทย์สาขากล้ามเนื้อตา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-13:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรพจน์ ศรีมานันท์
  • ชำนาญการด้านประสาทตาและกล้ามเนื้อตาเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-12:00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
ดูเพิ่มเติม
นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ
  • ชำนาญการด้านกล้ามเนื้อตาเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13:00-16:00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ จักษุแพทย์เด็ก ชำนาญการโรคตาเขในเด็ก โทรนัดตรวจที่ 027935099 ต่อ 5491 และ 5789