เวลาออกตรวจ
แผนกตา
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรพจน์ ศรีมานนท์
  • ชำนาญการด้านประสาทตาและกล้ามเนื้อตาเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ
  • ชำนาญการด้านกล้ามเนื้อตาเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13.00-16.00