เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
นพ. กิตติ ศิลปวิศวนนท์
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-14.00