เวลาออกตรวจ
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.กิตติ ศิลปวิศวนนท์
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • กระดูกสันหลัง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
สัปดาห์ที่2, 4 : 08.00-14.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เสาร์ ปัญจพงษ์
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • อุบัติเหตุและกระดูกหัก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
สัปดาห์ที่ 1,3,5 : 08.00-14.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รัฐภูมิ สุวรรณรัตน์
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • อุบัติเหตุและกระดูกหัก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รุ่งโรจน์ ธนบดีธาดา
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • อุบัติเหตุและกระดูกหัก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กฤษณะ เลียงเจริญสิทธิ์
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • เวชศาสตร์การกีฬา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-18.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ข้อเข่าและสะโพก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ณัฐวุฒิ ชนะฤทธิชัย
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ข้อเข่าและสะโพก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ปกภทร คุณาสันติวรกุล
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ข้อเข่าและสะโพกเทียม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ศุภวัทน์ ตันติถาวรวัฒน์
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • อุบัติเหตุและกระดูกหัก ข้อเข่าและสะโพก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กิจพัฒน์ ติรชาญวุฒิ์
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยกรรมกระดูกทั่วไป
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-18.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม