เวลาออกตรวจ
แผนกทันตกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
ทพ.อาสาฬห์ ยงยุทธ
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์โรคเหงือก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00
09.00-19.00
09.00-19.00
09.00-19.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ.บุญเกริก สีอุไรย์
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์เด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
09.00-15.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / แพทย์ทันตกรรมเด็ก *งดออกตรวจวันอาทิตย์