เวลาออกตรวจ
แผนกทันตกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
ทพ. อาสาฬห์ ยงยุทธ
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์โรคเหงือก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ. บุญเกริก สีอุไรย์
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์เด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
09.00-15.00