เวลาออกตรวจ
แผนกหู คอ จมูก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.นภัค จินดา
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ชัยรัตน์ วุฒิวงศานนท์
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • โรคภูมิแพ้
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรภัทร์ ธีระบุญญกุล
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • โสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พรรณนิภา วิริยะอมรชัย
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • การผ่าตัดกระดูกหู
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00-21.00
16.00-21.00
08.00-21.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สรณัฐ ทวีบูรณ์
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
15.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.เพทาย สวรรค์วัฒนกุล
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13.00-20.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม