เวลาออกตรวจ
แผนกสูตินรีเวชกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.มณีรัตน์ พิชิตรณชัย
  • สูตินรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-19.00
08.00-15.00
08.00-15.00
08.00-15.00
08.00-15.00
08.00-15.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อากฤษฏิ์ บุญสงวน
  • สูตินรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.จิรัตน์ ตั้งฐิตวงศ์
  • สูตินรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม