เวลาออกตรวจ
แผนกวิสัญญี
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.เบ็ญจพรรณ ศุภระศร
  • วิสัญญี
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
06.00-18.00
06.00-18.00
06.00-18.00
06.00-18.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม