เวลาออกตรวจ
แผนกวิสัญญี
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ. เบ็ญจพรรณ ศุภระศร
  • วิสัญญี
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
06.00-18.00
06.00-18.00
06.00-18.00
06.00-18.00
06.00-18.00