เวลาออกตรวจ
แผนกเอกซเรย์
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ. เมธาวี จันทนวงษ์
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
พญ. ปภัสนันท์ สุววณชาตรี
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
14.00-20.00
14.00-20.00
16.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
15.00-20.00