เวลาออกตรวจ
แผนกเอกซเรย์
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.เมธาวี จันทนวงษ์
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปภัสร์นันท์ สุววณชาตรี
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
15.00-20.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม