เวลาออกตรวจ
แผนกจักษุวิทยา
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ. ปริยานุช ทองเจริญ
  • จักษุวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-17.00